Käm­pa dig runt mi­len i Ene­by­berg

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 27 mars kloc­kan 18.30 sker star­ten på Ene­by­bergs IP när för­e­ning­en Ene­by­bergs IF till­sam­mans med Gö­te­borgsvar­vet ar­ran­ge­rar ett lopp på 10 kilo­me­ter.

Den tid du får är se­dan seed­nings­grun­dan­de för din start­po­si­tion i det sto­ra Gö­te­borgsvar­vet som hålls den 19 maj.

Tid­tag­ning sker med form av ett chip som sit­ter i din num­mer­lapp.

Ba­nans to­ta­la stig­ning är cir­ka 50 me­ter, vil­ket för­e­ning­en med­de­lar är det­sam­ma som vid Häs­sel­by­lop­pet. Start och mål­gång sker på Ene­by­bergs IP.

Det finns ing­en ål­ders­be­gräns­ning för den som vill del­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.