Nya par­ke­rings­hu­set in­vigs

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

På mån­dag morgon, den tolf­te mars, in­vigs Mör­by cent­rums nya par­ke­rings­hus.

Det nya p-hu­set häng­er ihop med det gam­la par­ke­rings­hu­set och to­talt finns det 860 p-plat­ser. I det ti­di­ga­re var det to­talt 390 plat­ser.

För att kun­na byg­ga ut köp­cent­ru­met har man bör­jat med att byg­ga ett p-hus, för att kun­na flyt­ta de par­ke­ring­ar som finns på grus­pla­nen. På grus­pla­nen kom­mer se­dan cent­ru­met byg­gas ut.

I det nya ga­ra­get kom­mer det att va­ra två tim­mar gratis par­ke­ring. Ett ka­me­ra­sy­stem, pre­cis som det i Tä­by cent­rum, kom­mer att in­stal­le­ras. De två förs­ta vec­kor­na kom­mer dock p-ski­va och bil­jett att gäl­la.

KLART. Är det slut på pa­ke­rings­ka­o­set i Mör­by nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.