Vil­ken är din fa­vo­rit­års­tid?

Danderyds Nyheter - - Hej | Danderyd -

Oscar Ara­to Öberg, 24: – Som­ma­ren är min fa­vo­rit. Det blir var­ma­re och man kan klä sig snyg­ga­re. Christof­fer An­ner­felt, 32: – Vå­ren! Man blir lyck­lig av att vär­men kom­mer. Det är då det ro­li­ga star­ta och man kän­ner att som­ma­ren är på­väg. Ef­ter en lång vinter blir man lyck­lig i sjä­len av vär­me. Re­bec­ca Wall­mark, 21: – Jag äls­kar vå­ren! Då kom­mer lik­som al­la blom­mor, fär­ger och so­len tit­tar fram. Mil­le Eklund, 18: – Vinter för att jag gil­lar att åka ski­dor och dess­utom så fyl­ler jag år, och det är vik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.