Anders ut­bil­dar

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg -

Hem­ma­bryg­ga­ren Anders Ma­nell vill att fler ska gö­ra en egen starköl.

Li­tet och in­timt: Anders Ma­nell vill spri­da starkö­lens go­spel och hål­ler små brygg­kur­ser hem­ma hos sig i Skärmar­brink.

Den 50-åri­ge pro­jekt­le­da­ren hal­ka­de in på hem­ma­bryg­gan­det via sur­degs­ba­kan­det. Det var för fem år se­dan, och nu hål­ler han eg­na kurser i sitt kök i Skärmar­brink.

– Ja, jag gick någ­ra kurser och blev snabbt så pass bra att jag vil­le de­la med mig av min kun­skap. Att bryg­ga öl är in­te svårt. Det gäl­ler ba­ra att få den rät­ta käns­lan. Pre­cis som när man la­gar mat krävs en viss smak­för­stå­el­se, sä­ger Anders Ma­nell.

EN MAN OCH HANS TANK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.