Trä­na din hund att upp­täc­ka in­brott

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 26 april så ar­ran­ge­rar Dan­de­ryds kom­mun, till­sam­mans med ”Trygg i Dan­de­ryd” och po­li­sen en fö­re­läs­ning med syf­te att ge kun­skap om hur man kan upp­täc­ka för­be­re­del­se till in­brott.

Mö­tet rik­tar även in sig på pri­vat­per­so­ners fyr­fo­ta­de vän­ner och Dan­de­ryds nos- och spa­nings­pa­trull ska be­rät­ta om prak­tis­ka tips att tän­ka på när man ras­tar sin hund. Fö­re­läs­ning­en gäl­ler en­dast mat­tar och hus­sar, hun­dar­na får lov att stan­na hem­ma.

Plat­sen är Banér­sa­len på Djurs­holms slott och fö­re­läs­ning­en bör­jar kloc­kan 18.00.

BANÉR­SA­LEN. I april byts po­li­ti­ker­na ut mot hundä­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.