Nu är vi till­ba­ka!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - KEVIN WEDIN Re­por­ter Pra­ta med mig! kevin.wedin @di­rekt­press.se

J aha, då var se­mestern slut för den här gång­en! För­hopp­nings­vis nju­ter någ­ra av er fort­fa­ran­de av sval­kan­de dopp och att ba­ra slap­pa i träd­går­den el­ler på lan­det. Själv har jag va­rit ute på re­san­de fot och ta­git mig, lands­vä­gen, från Stock­holm till Helsing­fors, via Ha­pa­ran­da. Väl­digt skönt har det va­rit – även nyt­tigt att få en li­ten kor­ta­re pa­us från pul­sen i Stock­holm.

Men ba­ra för att ens egen se­mes­ter är slut så kan man väl fort­fa­ran­de hit­ta pär­lor att gö­ra småut­flyk­ter till här på hem­ma­plan?

Men nu är vi till­ba­ka med lo­kal­ny­he­ter var­je dag och vi har en spän­nan­de höst fram­för oss när det nal­kas val­ti­der, med det in­ne­bär.

Så håll koll på vår hem­si­da el­ler följ oss på Fa­ce­book för att få di­na dag­li­ga lo­ka­la ny­he­ter.

Och har du tips, tve­ka in­te att hö­ra av dig till oss på nor­rort@di­rekt­press.se.

Nu kör vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.