Nytt bul­ler­skydd bred­vid sko­la i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Nu har ar­be­te på­bör­jats av fle­ra nya bul­ler­skydd i Dan­de­ryd. Bland an­nat gör man det i när­he­ten av Fri­ber­ga­sko­lan, längs E18.

– Det är ett ut­ma­nan­de pro­jekt som Dan­de­ryds kom­mun gett oss för­tro­en­det att ge­nom­fö­ra, och med bra ma­te­ri­al och pro­fes­sio­nellt mon­tage kom­mer ljud­bil­den att bli be­tyd­ligt bätt­re för al­la i när­om­rå­det, sä­ger Ro­bert Jans­son, pro­jekt­le­da­re på Skan­di­na­vis­ka Om­rå­desskydd, i ett press­med­de­lan­de.

Allt som allt hand­lar det om en halv kilo­me­ter bul­ler­skydd som man kom­mer sät­ta upp. Ar­be­tet be­räk­nas va­ra slut­fört i slu­tet av sep­tem­ber.

FOTO: SKAN­DI­NA­VIS­KA OM­RÅ­DESSKYDD

SKYDD. Nytt bul­ler­skydd kom­mer sät­tas upp vid de­lar av E18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.