Vad kan du om

flyd­da ti­ders tub?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

1 VIL­KEN STA­TION? Nya tun­nel­ba­ne­vag­nar prov­körs från tun­nel­ba­nesta­tio­nen i söd­ra Stock­holm som än­nu in­te ha­de öpp­nats för all­män trafik året 1950. 1. Glo­ben. X. Al­vik. 2. Sands­borgs tun­nel­ba­nesta­tion. 2 VIL­KEN STA­TION? Om­bygg­nad av en tun­nel­ba­nesta­tion 1960. Vil­ken? 1. Skan­stull. X. Oden­plan. 2. Slus­sen. 3 VIL­KEN STA­TION? Tun­nel­ba­nan kör på sträc­kan mel­lan Väl­ling­by och Ci­ty men var har den stan­nat? Bil­den är från 1952. 1. Råsun­da. X. Råcksta. 2. Rå­lamb­s­hov. 4 VIL­KEN STA­TION? Ned­gång­en till... ja vil­ken sta­tion? Året är 1952. 1. Ös­ter­malm­storg. X. Skan­stull. 2. Med­bor­gar­plat­sen. 5 VAD ÄR I BAK­GRUN­DEN? Tun­nel­ba­ne­byg­ge i Ci­ty 1955. 1. Nor­ra Ban­tor­get. X. Te­gel­bac­ken och Stads­hu­set. 2. Rid­dar­hol­men och Gam­la stan. 6 VIL­KEN STA­TION? 1961. Män­ni­skor vän­tar på tun­nel­ba­nan. 1. T-Cen­tra­len. X. Fars­ta strand. 2. Nors­borg. 7 VAD HE­TER DEN I DAG? 1933 in­vig­des sta­tion Ring­vä­gen. 1. Zin­kens­damm. X. Skan­stull. 2. Med­bor­gar­plat­sen. 8 VAD KAL­LA­DES RÖ­DA? Den 5 april 1964 in­vigs rö­da lin­jen och på bil­den ser vi hur tå­get an­län­der till sta­tion Örns­berg. Vad kal­la­des rö­da lin­jen med ett an­nat namn? 1. Långa lin­jen. X. Nordsyd­spå­ret. 2. Tun­nel­ba­na 2. 9 VIL­KEN STA­TION? 1958. 1. Ham­mar­by­höj­den. X. Soc­ken­plan. 2. Gull­mars­plan. 10 VIL­KEN STA­TION? Byg­ge av ny tun­nel­ba­nesta­tion på­går 1950. 1. Stu­re­by. X. Gull­mars­plan. 2. Årsta­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.