Stör­ning­ar i tra­fi­ken ef­ter olyc­ka på E18

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

På tis­dags­mor­go­nen i vec­kan som gick in­träf­fa­de en olyc­ka på E18 Norr­täl­je­vä­gen – nå­got som gav stor på­ver­kan på tra­fi­ken un­der mor­go­nen.

En krock in­träf­fa­de strax fö­re 08-ti­den vid Dan­de­ryds kyr­ka i rikt­ning in mot stan.

– Det ska ha va­rit en bil som stått stil­la och bli­vit påkörd bak­i­från. Inga per­sonska­dor ska ha skett och ing­en am­bu­lans kal­la­des till plat­sen, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by.

Vid 08.30-ti­den öpp­na­des al­la kör­fält upp igen men kö­er­na be­skrevs som mas­si­va från Hä­ger­näs och vi­da­re in mot stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.