EMILY GRIPENSTAM, 36, DAN­DE­RYD

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

– Jag åker buss, men jag ser bi­lar­na på E18. Det är myc­ket i bå­da rikt­ning­ar­na och har all­tid va­rit så, ibland kan det stå helt still. Jag tror att det är svårt att få fler folk att åka buss. I stäl­let bor­de man byg­ga al­ter­na­ti­va vägar, så i fall folk tar bi­len är det bra att de in­te står på tom­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.