Strö­mav­brott i Danderyd i vec­kan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var i mån­dags som 1058 kun­der, bå­de hus­håll och fö­re­tag, drab­ba­des av ett elav­brott. Strax in­nan två på da­gen för­svann ström­men.

Ef­ter un­ge­fär en halv­tim­me var felet åt­gär­dat och ström­men kom till­ba­ka.

– Det var ett signal­fel till en ut­av vå­ra sta­tio­ner som gjor­de att sta­tio­nen trod­de att den skul­le bry­ta ström­men, men det skul­le den in­te, sä­ger Jo­han Aspe­gren, press­chef på Eon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.