Re­stau­rang i Djurs­holm ut­satt för in­brotts­för­sök

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rek­tp­ress.se

Kloc­kan sex i mån­dags mor­se kom ett larm om in­brott på en re­stau­rang i Danderyd in till po­li­sen. Två per­so­ner ska ha kom­mit till plat­sen och för­sökt gö­ra in­brott i bygg­na­den.

– En av per­so­ner­na har för­sökt kros­sa en ru­ta men de har in­te lyc­kats kom­ma in, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i Danderyd.

De två gär­nings­män­nen har se­dan läm­nat plat­sen på mo­ped.

– De har läm­nat i oklar rikt­ning och som det ser ut har de in­te fått med sig nå­got, sä­ger Per Fahl­ström, pressta­les­per­son på po­li­sen.

Un­der mor­go­nen sök­te po­li­sen i om­rå­det med hun­dar - men ut­an re­sul­tat.

– Vi har ing­et spår och sö­kan­det på plats är av­slu­tat men det har star­tats en för­un­der­sök­ning, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Brot­tet ru­bri­ce­ras som för­sök till stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.