Jag sak­nar kon­duk­tö­rer­na

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Re­se­när

Se­dan kon­duk­tö­rer­na togs bort från Roslags­ba­nan tyc­ker jag att det är myc­ket trå­ki­ga­re att åka kom­mu­nalt. Visst, ibland var de stres­sa­de och jäk­ta­de men jag kan fort­fa­ran­de min­nas al­la trev­li­ga stun­der och sam­tal jag haft med kon­duk­tö­rer­na. Ibland räck­te det att ut­by­ta någ­ra små ord, el­ler ett snabbt igen­kän­nan­de hej, för att jag skul­le kän­na mig sedd som re­se­när. Jag hop­pas att SL änd­rar sig och åter­in­för kon­duk­tö­rer­na, för de är sak­na­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.