Snart är smek­må­na­den slut i Stads­hu­set och SLL

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Ma­ri­na A Da­vids­dot­ter V Dan­de­ryd

Nu är det tyd­li­gen smek­må­nad i Stads­hu­set och i Stock­holms läns lands­ting. Al­li­an­sen och MP har gift sig och allt ver­kar just nu, ut­åt, frid och fröjd. Men pre­cis som i al­la re­la­tio­ner vän­tar gi­vet­vis ut­ma­ning­ar.

Ska bli in­tres­sant att föl­ja för­lop­pet där Mo­de­ra­ter­nas och Mil­jö­par­ti­ets lokala fö­re­trä­da­re för­vän­tas dra jämnt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.