Skat­te­höj­ning att vän­ta för Dan­de­rydsbor­na

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Has­tig­hets­ö­ver­vak­ning­en i lä­net ska skär­pas. I Sol­len­tu­na kom­mer ka­me­ror att sät­tas upp längs väg 262, Dan­de­rydsvä­gen. Den förs­ta ka­me­ran sätts upp näs­ta vec­ka i Eds­berg.

Vägen är en lång och re­la­tivt rak sträc­ka där has­tig­he­ter­na of­ta är hög­re än tillå­tet.

– Vi be­hö­ver få ner has­tig­he­ter­na på he­la den här sträc­kan, sä­ger Jo­se­fi­ne Grön­dal, press­in­for­ma­tör på Tra­fik­ver­ket.

Ka­me­ror­na är di­rekt­kopp­la­de till po­li­sen och fo­to­gra­fe­rar den som över­trä­der has­tig­hets­be­gräns­ning­en. Bö­ter skic­kas se­dan ut.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

DAN­DE­RYDSVÄ­GEN. Här kom­mer de förs­ta fart­ka­me­ror­na pla­ce­ras ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.