VISSTE DU ATT…

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Vac­ci­na­tio­ner­na mot in­flu­en­sa dra­git igång? Per­so­ner i risk­grup­per, bland an­nat gra­vi­da och 65+-are, vac­ci­ne­ras gra­tis. And­ra kan be­ta­la och få vac­ci­net. Även lung­in­flam­ma­tion går att vac­ci­ne­ra sig mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.