Mär­ta om sin me­tod

Danderyds Nyheter - - Danderyds Nyheter -

De skal­bag­gar jag stäl­ler ut på ut­ställ­ning­en Hy­brid Ha­ven är elektro­for­ma­de. Elektro­form­ning är en pro­cess som kan lik­nas vid ett för­gyll­nings­bad. De tor­ka­de skal­bag­gar­na lac­kas med en sil­ver­lack och förs se­dan ned i ett elekt­ri­fi­e­rat bad där kop­par lång­samt byggs på ovan­på de rik­ti­ga skal­bag­gar­na. Se­dan må­lar jag för hand skal­bag­gar­na med emalj­lack som jag of­ta blan­dar själv för att få till rätt ny­ans. I al­la mi­na smyc­ken finns an­ting­en he­la el­ler de­lar av in­sek­ter­na kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.