Var skul­le du vil­ja va­ra nu?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Max Wet­ter­holm, 8, stu­de­ran­de:

– I sko­lan och spe­la bil­jard. El­ler på Val­len­tu­na IP och spe­la fotboll.

El­li­nor Moss­berg, 30, kom­mu­ni­ka­tions­och mark­nads­as­si­stent:

- I Ita­li­en, om man får öns­ka. Det är mitt dröm­re­se­mål.

Gun Ni­el­sen, 61, kom­mun­väg­le­da­re:

– Jag skul­le vil­ja va­ra i New York. Det är min högs­ta dröm att åka dit och gå bar­fo­ta i Cen­tral Park som Ri­chard Ge­re i ”Pret­ty Wo­man”.

Eli­as Ny­ström, 21, ar­bets­lös:

- I Thai­land. Det är ett bra stäl­le att se­mest­ra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.