Hon vann SM i kon­ståk­ning

Danderyds Nyheter - - Sidan - He­ge Hell­ström

När SM i kon­ståk­ning gick av sta­peln blev seg­ra­ren bland da­mer Ma­til­da Al­gots­son från Ene­by­bergs IF. Hon sat­te nytt per­son­bäs­ta med 169,11 po­äng. Ma­til­da Al­gots­son är 20 år och har trä­nat i Schweiz den­na sä­song men täv­lar för hem­ma­klub­ben Ene­by­bergs IF. Sä­song­en bör­ja­de mo­tigt – men ny­li­gen tog Ma­til­da guld i SM.

– Det känns väl­digt, väl­digt bra. Det gått bra på trä­ning­ar­na in­nan mäs­ter­ska­pet och jag har gjort allt jag skul­le gö­ra på SM, jag kun­de li­ta på min trä­ning och och ner­ver­na tog in­te över, sä­ger Ma­til­da på te­le­fon från Ene­by­berg.

Hon blir hem­ma över jul men se­dan bär det av till Schweiz igen.

– Det är verk­li­gen en upp­le­vel­se, att trä­na på ett li­te an­norlun­da sätt, be­rät­tar Ma­til­da.

Nor­malt sett blir trä­nings­do­sen på is två tim­mar per dag, och på det kom­mer fys­trä­ning i en tim­me per dag.

Ma­til­das mål är att ut- veck­las så myc­ket det går.

– Den da­gen jag vill slu­ta åka ska jag kän­na mig klar. SM var ett stort mål, jag har va­rit tvåa två gång­er, och jag vill gär­na va­ra med på ett VM ock­så.

Ene­by­bergs IF har be­tytt myc­ket för Ma­til­da.

– Det var där jag bör­ja­de när jag var li­ten, så det är kul att va­ra till­ba­ka där allt bör­ja­de. Al­la där har va­rit jät­tesnäl­la och stöt­tan­de, det är en fin klubb, och jag är stolt över att va­ra en del av den, sä­ger hon.

VINNARE. Ma­til­da Al­gots­son tog per­son­bäs­ta och åk­te än­da upp på övers­ta pris­pal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.