Vad öns­kar du dig av 2019?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Ju­lia Falk, 18 år, stu­de­rar: – En bätt­re väl­färd.

Qim Lindh, 10 år, sko­le­lev: – Jag vill bör­ja ta sång­lek­tio­ner för jag vill sjunga än­nu bätt­re. Jag gil­lar all mu­sik ut­om rock.

Do­rot­hea Hygrell, 55 år, dri­ver bok­han­del: – Att folk ska fort­sät­ta lä­sa och kö­pa böc­ker!

Jen­ny Mo­dig, 43 år, dis­tri­butör: – Prio ett är en re­ge­ring. An­nars vill jag bli klar med al­la hem­ma­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.