7. HEJ DÅ KONDUKTÖRER

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

AUGUSTI. I augusti ha­de kon­duk­tö­rer­na gjort sitt på Roslags­ba­nan. I al­la fall i den klas­sis­ka kon­duk­törs­rol­len. Nu mer kall­las de för tåg­vär­dar. Vad var det som gjor­de att de byt­te ti­tel?

1. Kon­duk­tör an­sågs va­ra ett ic­ke po­li­tiskt kor­rekt ord

X. Ett nytt sy­stem gjor­de att de in­te läng­re kon­trol­le­rar bil­jet­ter­na

2. SL kan på det­ta sätt även få tåg­vär­dar­na att age­ra lok­fö­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.