Sams­ung 960 Evo

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

I takt med att pro­ces­so­rer har fler kär­nor och vi kan kö­ra fler och tyng­re pro­gram el­ler spel si­mul­tant så krävs även att vår pri­mä­ra lag­ringsen­het häng­er med. Med Sams­ung 960 Evo får vi en snudd på per­fekt ba­lans mel­lan pris och pre­stan­da, där Sams­ungs 3D TLC Nand, till­sam­man med egen­ut­veck­la­de kon­trol­ler, hö­jer läs­pre­stan­dan till uppe­mot 3 200 me­ga­byte per se­kund och skriv­has­tig­he­ten till dry­ga 1500 me­ga­byte per se­kund, sam­ti­digt som den slump­mäs­si­ga han­te­ring­en hål­ler sig över

300 000 iops.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.