ZHPCLEANER 2018

Datormagazin - - PROGRAMTIPS -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagazin.se/prg

Lo­ka­li­se­ra och ta bort webb­lä­sar­ka­pa­re, an­nons­vi­sa­re och lik­nan­de med ZHPcleaner. Det ver­kar gö­ra ett grund­ligt ar­be­te och dy­ker djupt bland re­gis­ter­pos­ter och webb­lä­sarin­ställ­ning­ar. Fast som med al­la pro­gram av den­na typ ƒnns det risk att nå­got vik­tigt för­svin­ner i far­ten. Gör en sä­ker­hetsko­pia. Grans­ka se­dan allt in­nan du klic­kar på Re­pair, av­mar­ke­ra det du är osä­ker över el­ler kon­trol­le­ra mot webben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.