Fång­ad av en storm­vind

Datormagazin - - TEKNIKFROSSA -

Här är pry­len som lå­ter dig ta en sel”e med vind i hå­ret och so­len i an­sik­tet. Ja, åt­minsto­ne är det tänkt att det ska se ut så. Den lil­la ring­blix­ten med in­byggd ‘äkt kos­tar cir­ka 170 kro­nor i Ja­pan.

www.than­ko.jp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.