Coo­ler Mas­ter Mas­ter­box Q300P

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

Vi byg­ger vår nya rigg på ett fantastisk­t trev­ligt chas­si från Coo­ler Mas­ter. Mas­ter­box Q300P är op­ti­me­rad för Micro-ATX- el­ler Mi­ni-ITX-mo­der­kort och mä­ter 450 x 230 x 450 mil­li­me­ter. Trots det mi­ni­ma­la for­ma­tet ryms fy­ra ex­pan­sions­plat­ser, en 3,5tums och två 2,5-tums lag­ringsen­he­ter. Dubb­la främ­re 120-mil­li­me­ters LED-fläk­tar och en bak­re stan­dard­fläkt med­föl­jer. En unik lös­ning för I/O-pa­ne­len gör att du kan flyt­ta den mel­lan sex oli­ka plat­ser för att pas­sa pla­ne­ring­en av in­nan­mä­tet.

I RIGGEN SE­DAN Datormagaz­in  ­€‚

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.