AMD Ry­zen 5 2400G 3,6 GHz, Soc­ket AM4

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

Som pro­ces­sor till det­ta byg­ge har vi valt att sat­sa på AMD:s se­nas­te APU-va­ri­ant i form av Ry­zen 5 2400G. Det­ta är en pro­ces­sor med fy­ra kär­nor och åt­ta trå­dar som körs i mel­lan 3,6 och 3,9 gi­ga­hertz. Du får även el­va GPU-kär­nor som körs i 1 250 me­ga­hertz. Pro­ces­sorn har stöd för Sen­seMI och an­vän­der Ry­zen Mas­ter Uti­li­ty samt har stöd för skär­mar med Fre­e­sync. Det­ta ger oss en bra grund för en pris­värd da­tor, och dess­utom in­går en fläkt i pa­ke­tet.

I RIGGEN SE­DAN Datormagaz­in  ­€‚

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.