As­rock Phan­tom Ga­ming X Ra­de­on RX570 8G OC

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

As­rock har ny­li­gen bred­dat sitt sor­ti­ment och gett sig in på gra­fik­korts­mark­na­den. Nya RX570 OC blir ett per­fekt kom­ple­ment till vår pro­ces­sor. Gra­fik­kor­tet har åt­ta gi­ga­byte GDDR5 och körs i en över­kloc­kad fre­kvens av 1 331/7 280 me­ga­hertz. Du får stöd för bild­skärmsupp­lös­ning­ar upp till 8k och kor­tet har tre DP-ut­gång­ar, vil­ka kom­plet­te­ras av en HDMI- och en DVI-port. En ener­gi­ef­fek­tiv gra­fik­mo­tor in­ne­bär att vi kla­rar oss med en 8-pin­nars an­slut­ning, och gra­fik­kor­tet är för­vå­nans­värt tyst även un­der hög be­last­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.