MAC-APPLIKATIO­NERNA DU IN­TE KAN LE­VA UT­AN

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X - AV JOACIM MELIN

Det stå­en­de skäm­tet har allt­så sin för­kla­ring i att det fanns re­la­tivt få ap­pli­ka­tio­ner att väl­ja mel­lan för oli­ka upp­gif­ter. Li­te som att du kan väl­ja vil­ken färg du vill, så länge du väl­jer svart. Nu är si­tu­a­tio­nen en helt an­nan.

Här pre­sen­te­rar vi sju ut­val­da ap­pli­ka­tio­ner som vi fak­tiskt ha­de haft svårt att kla­ra oss ut­an. Tes­ta dem du ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.