KOM IGÅNG MED OPEN SOURCE

Datormagazin - - I DETTA NUMMER -

En av era för­de­lar med open source är att du kan lä­ra av and­ra, se hur and­ra har löst oli­ka sa­ker. Du kan ock­så de­la med dig av egen kod, men hur bi­drar man till ett pro­jekt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.