ETT LUFTIGT HEMMABYGGE

Datormagazin - - I DETTA NUMMER -

Det hand­lar om lu , den vi an­das in. Hur står det till med in­om­huslu en? För att ta re­da på detta byg­ger vi en en­het som via en sen­sor kan av­gö­ra lu kva­li­te­ten i rum­met den beŒnner sig i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.