Chefre­dak­tö­ren tip­sar

Datormagazin - - LEDARE -

Mis­sa in­te Karl Emil Nik­kas ge­nom­gång av lösenordsh­anterare. På si­dan 38 och fram­åt får du in­for­ma­tion om styr­kor­na och svag­he­ter­na hos Last­pass, Dashla­ne och 1pas­sword. Bör­ja an­vän­da din fa­vo­rit re­dan i dag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.