Sams­ungs nya SSD ut­klas­sar

Nya 970-se­ri­en från Samsung tar SSD-kri­get till en ny ni­vå, bå­de sett till prislapp och till pre­stan­da.

Datormagazin - - NYHETER -

Pre­cis när vi ha­de skri­vit om Ada­tas och WD:s nya SSD:er i M.2 2280-for­mat med chans att kon­kur­re­ra med Sams­ungs 960-se­rie, kli­ver Samsung fram med nya en­he­ter i form av 970 – och de öv­ri­ga ham­nar på ef­ter­käl­ken igen. Ut­om pris­mäs­sigt, för där lig­ger Samsung högt.

Samsung 970 PRO och 970 EVO är ut­rus­ta­de med 64-la­gers 3D Flash-min­ne och Pho­e­nix-kon­troll för höga has­tig­he­ter och pre­stan­da, vil­ket för bå­da in­ne­bär läs­has­tig­he­ter på upp till 3 500 me­ga­byte per se­kund. Skriv­has­tig­he­ten för EVO är 2 500 me­ga­byte per se­kund och för PRO 2 700 me­ga­byte per se­kund.

Ung­e­fär­li­ga pri­ser: Samsung 970 PRO, en te­ra­byte, 6 700 kro­nor, 970 EVO, 500 gi­ga­byte, 2 500 kro­nor, 970 EVO, en te­ra­byte, 4 800 kro­nor. Den se­na­re finns även som 250 gi­ga­byte och två te­ra­byte.

Sams­ungs nya 970SSD ut­klas­sar kon­kur­ren­ter­na – och kos­tar där­ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.