RE­KOM­MEN­DE­RAS

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

En mo­bil­te­le­fon av hög klass, särskilt för fo­to­gra­fe­ring samt ‹lm­ning och un­der­håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.