Tips

Datormagazin - - MJUKVARA | MOZILLA PROJECT THINGS -

Mozilla Things Ga­te­way är som stan­dard gans­ka låst och det är tänkt att allt ska skö­tas via webb­gräns­snit­tet. Det går dock att log­ga in via en lo­kalt an­slu­ten skärm och tan­gent­bord. Pre­cis som med van­li­ga Rasp­bi­an är an­vän­dar­nam­net ”pi” och lö­senor­det ”rasp­ber­ry”. Det går ock­så att läg­ga en tom Œl med nam­net ”ssh” på SD-kor­tets start­par­ti­tion – det­ta ak­ti­ve­rar sy­ste­mets SSH-ser­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.