Li­cens: Sys­tem­krav: Lad­da ned här:

Datormagazin - - PROGRAMTIP­S -

Fre­e­wa­re

Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta/XP

www.dator­ma­ga­zin.se/prg/

Brow­se­rad­dons­vi­ew ger en över­blick över vil­ka tillägg som an­vänds av Chro­me, Fi­re­fox och In­ter­net Ex­plo­rer. Pro­gram­met är por­ta­belt och upp­täc­ker samt lis­tar al­la in­stal­le­ra­de tillägg. Och det är allt som det gör, lis­tar. Det gör dock sitt jobb och ger en god över­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.