Li­cens: Sys­tem­krav: Lad­da ned här:

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Ut­vär­de­rings­ver­sion

Win­dows 10/8/7/Vista/XP

www.dator­ma­ga­zin.se/prg/

Fences hjäl­per dig att hål­la ord­ning på skriv­bor­det, ge­nom att ska­pa skriv­bordska­ta­lo­ger som kal­las just för fences (sta­ket). Des­sa kan an­vän­das för att hy­sa iko­ner. Du kan änd­ra stor­lek på sta­ke­ten och föryt­ta dem vart du vill på skriv­bor­det, och de kan ock­så in­ne­hål­la rul­lis­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.