BILD SOM KNAPP

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - HANS BERG

Kan bil­der an­vän­das istäl­let för kom­man­do­knap­par i Ex­cel?

Ja, det kan de, och det är till och med en­kelt. Lägg ba­ra in en bild el­ler vad du vill, hö­gerk­lic­ka och välj ”Kopp­la mak­ro till knapp”. Välj ditt mak­ro, så är det klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.