Var­na gran­nar­na

Datormagazin - - TEKNIKFROS­SA -

Nej, det är ing­en res­väs­ka, det är Au­di­o­pros se­nas­te mul­ti­rums­hög­ta­la­re Drum re. Den nya mo­del­len pas­sar ”de som vill nju­ta av ett rent och de­tal­je­rat ljud med fan­tas­tisk dy­na­mik och sam­ti­digt kun­na spe­la högt. Rik­tigt högt”. Hög­ta­la­ren

nns i tre fär­ger och kos­tar cir­ka 7000 kro­nor.

www.au­di­o­pro.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.