Lad­da med lä­der

Datormagazin - - TEKNIKFROS­SA -

Tång­en är en lä­der­klädd po­wer­bank ur till­ver­ka­ren Hol­dits Se­lec­ted-kol­lek­tion. Bat­te­ri­et på 8 000 mil­li­am­pe­re­tim­mar bör­jar säl­jas i som­mar och kos­tar knappt 500 kro­nor. En ver­sion i svart lä­der nns ock­så.

https://hol­dit.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.