Dan­sa i ne­on

Datormagazin - - TEKNIKFROS­SA -

Ha­lo är ett par nya lu­rar från Mei­zu som är ly­san­de. Bland an­nat tack va­re tek­nik från Os­ram. Bat­te­ri­ti­den upp­ges till fem tim­mar när ljus­styr­kan är på 50 pro­cent. Pri­set är okänt i skri­van­de stund.

www.mei­zu.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.