GDPR PRÖVAS

Datormagazin - - NYHETER -

Da­ta­in­spek­tio­nen har in­lett fle­ra stör­re gransk­ning­ar av oli­ka de­lar av den färs­ka eu­ro­pe­is­ka data­skydds­för­ord­ning­en, GDPR. Syf­tet är bland an­nat att skapa väg­led­ning gäl­lan­de de nya reg­ler­na, och ett av pro­jek­ten fo­ku­se­rar på sam­tyc­ke som rätts­lig grund för att sam­la in och an­vän­da per­son­upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.