FÖR

Datormagazin - - TEST -

Myc­ket bra kyl­ning, sta­bilt kort, smart an­slut­ning till chas­sit, myc­ket hög över­klock­nings­po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.