Fi­re­fox ESR nu via Snap

Datormagazin - - LINUX -

Se­dan ti­di­ga­re finns ver­sio­nen med ”se­nas­te nytt”, Ra­pid Re­le­a­se, till­gäng­lig via Snap, men nu går det allt­så även att in­stal­le­ra ESR, Ex­ten­ded Sup­port Re­le­a­se, på sam­ma sätt. Den­na ver­sion har en för­längd sup­port­tid och un­der­hålls un­der minst ett år.

Ra­pid Re­le­a­se å and­ra si­dan är för dem som vill ha till­gång till de se­nas­te ny­he­ter­na. Den ver­sio­nen upp­da­te­ras var sjät­te vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.