SU­PE­RAN­TIS­PY­WA­RE FREE . .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/

Su­pe­ran­tis­py­wa­re Free kan lo­ka­li­se­ra och ra­de­ra tro­ja­ner, root­kit, spår­nings­ka­kor och an­nat otyg. Pro­gram­met fö­re­fal­ler va­ra träsä­kert och an­vän­dar­vän­ligt; dock bju­der det var­ken på många funk­tio­ner el­ler in­ställ­nings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.