IMAGE TU­NER .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/

Du kan med Image Tu­ner snabbt och en­kelt kon­ver­te­ra bil­der mel­lan €lfor­mat och änd­ra stor­lek på bil­der, även i mass­o­pe­ra­tio­ner. Pro­gram­met krång­lar in­te till sa­ker och ting, ut­an gör ba­ra vad som ut­lo­vas. Dess­utom är pro­ces­sen med att änd­ra stor­lek på bil­der och kon­ver­te­ra bil­der till and­ra bild­for­mat syn­ner­li­gen en­kel. Li­ka en­kelt är det att ut­fö­ra så kal­la­de batch-ope­ra­tio­ner på era €ler i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.