IO­LO SY­STEM ME­CHA­NIC FREE . .

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagaz­in.se/prg/

Ren­sa, op­ti­me­ra och re­pa­re­ra ditt ope­ra­tiv­sy­stem med hjälp av verk­tygs­s­vi­ten Io­lo Sy­stem Me­cha­nic Free. Gra­tis­ver­sio­nen är ban­tad men fort­fa­ran­de så kraŠfull att den står ut från mäng­den. Det slår ock­så en del and­ra vad gäl­ler städ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.