HUR AN­VÄNDS WORDWEB?

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN -

Istort är Datormagaz­in för avan­ce­rad för mig, men jag har ha• nyt­ta av Žer­ta­let tips, in­klu­si­ve pro­gram­tip­sen. I num­mer 10 finns ett li­tet program som he­ter Wordweb Free 8.22 (www. datormagaz­in.se/2018/ programtip­s-word­web­free-8-22), som jag har tänkt pro­va. Jag skul­le va­ra tack­sam för hjälp om hur jag kan an­vän­da det ”in­i­från Word”. Jag kör Win­dows 7 Ul­ti­ma­te och Word 2000. JOSEF

Det var en väl­digt gam­mal Word-ver­sion, men det bör fun­ge­ra än­då. Wordweb är en­kelt att an­vän­da och ska fun­ge­ra in­i­från vil­ket program som helst. Det är ba­ra att hål­la ned Ctrl-tangenten och hö­gerk­lic­ka på ak­tu­ellt ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.