Asus Ge­for­ce GTX 1050 Ti Strix Ga­ming 4 GB

Datormagazin - - KÖPGUIDE -

Ett om­rå­de som vi hål­ler tillbaka lite på är gra­fi­ken. Men Asus Ge­for­ce GTX 1050 Ti Strix Ga­ming OC ger oss ett klart in­tres­sant kort som är ex­tremt tyst även un­der full be­last­ning, vil­ket i vårt chas­si in­ne­bär i det när­mas­te ljud­lös. I öv­rigt så har kor­tet dubb­la DVI-, en HDMI- och en DP-ut­gång och fram­för allt en snygg RGB-in­teg­ra­tion som pas­sar chas­sit per­fekt. På in­si­dan får vi ett kort med 768 Cudakär­nor och fy­ra gi­ga­byte GDDR5 med en min­nes­kloc­ka på 7 008 me­ga­hertz och allt drivs av ba­ra en sex-pins-an­slut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.