Ada­ta XPG Storm RGB M.2 2280 Ada­ta XPG SX6000 256 GB

Datormagazin - - KÖPGUIDE -

Som lag­ring sat­sar vi på en in­tres­sant kom­bi­na­tion i form av Ada­tas XPG SX6000 på 256 GB med den se­pa­ra­ta RGB-ky­la­ren Storm. M.2-en­he­ten ba­se­ras på 3D TLC min­ne och har en TBW på 150 och ga­ran­ti på fem år. Prestan­da­mäs­sigt lig­ger SX6000 på runt 1 000 re­spek­ti­ve 800 me­ga­byte per se­kund i läs- re­spek­ti­ve skriv­ning.

Tack va­re den se­pa­ra­ta ky­la­ren kan kit­tet pre­ste­ra max­i­malt dyg­net runt ut­an nå­gon stryp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.