Be Qu­i­et Straight Po­wer 11 CM 550 W

Datormagazin - - KÖPGUIDE -

Vi väl­jer ett rik­tigt hög­kva­li­ta­tivt nä­tag­gre­gat i form av Be Qu­i­et Straight Po­wer 11 CM 550 W. Det­ta är ett hel­mo­du­lärt PSU med 80-plus guld-cer­ti­fi­e­ring. På in­si­dan finns en 135-mil­li­me­ters ex­tremt tyst­gå­en­de fläkt med väts­ke­la­ger för hög drift­sä­ker­het. Ett ex­tra plus vill vi ge för kab­lar­na, som är ge­dig­na och lätt­ar­be­ta­de när de ska dras ba­kom oli­ka plå­tar i lå­dan. Trots att ag­gre­ga­tet in­te är på mer än 550 watt har vi kört det med ett kraf­tigt över­kloc­kat 1080TI-kort ut­an be­kym­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.